Rocky Votolato - Sawdust & Shavings


2/4/2016 · Near Mint · NMR017

Pressing Info
Vinyl
100 Black
150 Clear w/ Green Haze
250 Clear w/ Blue, Green and Pink Splatter

Cassette
33 Clear w/ Leaf Green Ink
73 White w/ Denim Blue Ink